Průzkumy

Mandays 2017

Již počtvrté zjišťoval INSIDE ceny, za které tuzemské podniky nakupují externí IT odborníky. V situaci, kdy je na trhu pro řadu specializací nedostatek adeptů, je otázka jejich správné ceny na „trhu těl“ pro řadu organizací klíčová. Letošní průzkum naznačuje, že bezmála třetina společností nakupuje externě i odborníky na ředitelských pozicích, byť se jejich celkový podíl pohybuje jen na úrovni jednoho procenta. V letošním roce alespoň několik ředitelských či exekutivních „člověkodnů“ ...

více

Průzkumy

04.18.2018

Byznys vs. IT 2017

INSIDE po roce opět oslovil především manažery z řad byznysu s dotazy týkajícími se jejich spokojenosti s fungováním a iniciativností IT oddělení. IT oddělení dopadla v letošním hodnocení o něco hůře – data z průzkumu pak naznačují i rostoucí potřebu flexibility, inovací a digitální transformace nejen uvnitř firem, ale i v oblasti produktů, služeb a obchodních procesů, kterému čelí firmy ve stále více odvětvích. Ilustruje to i skutečnost, že bezmála ...

více

Průzkumy

04.18.2018

Hackathony v ČR a SR 2016–2017

Redakce INSIDE při mapování tuzemské „scény“ hackathonů napočítala jen za minulý rok třicítku událostí, odhad na letošní rok je pak přibližně srovnatelný. Z termínů lze usuzovat, že většina hackathonů se uskutečňuje v souladu s akademickým kalendářem a kromě dodavatelů ICT a softwaru, univerzit a entit na start-upové scéně je nejčastěji pořádají banky, operátoři a regulátoři. První tuzemské hackathony lze vystopovat na počátek tohoto desetiletí, jejich počet pak začal růst po ...

více

Průzkumy

04.18.2018

INSIDE CIO průzkum 2017

Optimismus, pokud jde o vývoj IT rozpočtu na nadcházející rok, mírně posilující role CIO a nastupující digitalizace, která je v řadě organizací či odvětví spíše pokračující elektronizací – tak lze shrnout hlavní postřehy z nejnovějšího průzkumu mezi českými a slovenskými CIO a IT řediteli. Drtivá většina CIO očekává, že výdaje na IT v příštím roce porostou nebo zůstanou stejné – to je jeden z nejzásadnějších posunů ve srovnání s průzkumem ...

více

Průzkumy

04.18.2018

Zákazníci, netlačte jen na cenu – průzkum spokojenosti dodavatelů IT 2016

Podobně jako v předchozích letech jsme na průzkum zákaznické spokojenosti navázali s anketou mezi dodavateli. Zaměřili jsme se především na hodnocení výběrových řízení a obecně dobrých i špatných příkladů spolupráce. V letošní anketě hodnotilo své zkušenosti na třicet zástupců (převážně CEO a podnikových ředitelů) z řad českých a slovenských IT dodavatelů působících v oblastech infrastruktury, vývoje SW a také návrhu a implementací řešení i systémové integrace. Anketa probíhala formou kvalitativního ...

více

Průzkumy

04.18.2018

Mandays 2016

V letošním průzkumu cen externě nakupovaných pozic v IT mapoval INSIDE už tradičně český a slovenský trh. Výsledky naznačují mírný nárůst sazeb u nejlevnějších pozic, nově byly také zjišťovány ceny za externě nakupované manažery obsazované do exekutivních rolí. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

více

Průzkumy

04.18.2018

Spokojenost zákazníků s dodavateli IT služeb (2016)

Více než stovka respondentů se zapojila do letošního ročníku průzkumu spokojenosti zákazníků s dodavateli IT služeb. Letošní výsledky přinášejí vyrovnanější dodavatelský „peloton“, kvalitativní část průzkumu pak nabízí řadu zajímavých postřehů a inspirací pro další zlepšení. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

více

Průzkumy

04.18.2018

České a slovenské IT firmy v kvadrantech a reportech Gartneru (2016)

Umístění v magickém kvadrantu nebo přehledu „cool“ dodavatelů považují za úspěch i renomované globální IT firmy a miliardové start-upy. V posledních letech se uznání ze strany analytiků dostalo i několika českým a slovenským společnostem a jejich produktům. V INSIDE vám přinášíme jejich přehled i pohledy a komentáře týkající se aktivit v oblasti řízení vztahů s analytiky (AR, Analyst Relations). Článek je dostupný na: https://inside.cz/2017/05/ceske-a-slovenske-it-firmy-v-kvadrantech-a-reportech-gartneru/

více

Průzkumy

04.18.2018

Byznys vs. IT v Česku (2016)

Z průzkumu provedeného mezi zástupci „byznysu“ v tuzemských podnicích a organizacích vyplývá, že v drtivé většině investic do IT byznys přinejmenším spolurozhoduje, dvě třetiny firem také zkoumají jejich návratnost. Přestože si byznys ve většině případů s IT rozumí, dvě pětiny IT oddělení neumějí na jeho požadavky reagovat dostatečně rychle a jen jedna pětina je vůči byznysu inovativní a iniciativní. Pro více informací kontaktujte redakci INSIDE

více

Průzkumy

04.18.2018

Anketa BI & analytika (2016)

V rámci pracovní snídaně věnované trendům v oblasti BI a analytiky jsme se účastníků ptali na to, jaká BI a analytická řešení používají a jakým způsobem využívají jejich výstupy v byznysu.

více

Průzkumy

04.18.2018