Názory

Marek Volf, Euro Softworks

Vážená redakce, s potěšením jsem si přečetl číslo 6/2011 vašeho magazínu Inside věnované systémům CRM. Považuji za velmi dobrý nápad pokusit se o zmapování situace na české trhu a hodnotím pozitivně i samu snahu uchopit složité téma CRM a přinést souhrn názorů samotných výrobců a implementátorů. Za tuto snahu tedy redakci děkuji a myslím, že výsledek se povedl. Naše společnost sice v centrální tabulce nedopadla opticky dobře – z nějakého ...

více

Názory

03.25.2013

Jiří Schlanger

Je skvělé, že se Inside č.4 věnoval elektronizaci zdravotnictví. V rámci eGovernementu je to asi nejsložitější oblast. Nikoliv programově či technologicky, ale zejména vztahově. Proto má elektronizace ve zdravotnictví tak podstatný politický rozměr. Z odborného hlediska je zcela zřejmé, že zdravotnictví bez elektronizace není schopno řídit systém zdravotního pojištění. Poptávka po elektronizaci v době, kdy se systém pojištění opět dostává do záporné bilance je zřejmá. Politicky je vyjádřena v programovém ...

více

Názory

03.25.2013

Miloslav Marčan

Vážená redakce, Dovolte mi, abych reagoval na některá tvrzení ohledně eGovernmentu, která zazněla v předcházejících dvou vydáních INSIDE. Především bych rád upozornil, že i když to nemusí být zřejmé na první pohled, eGovernment rozhodně neleží u ledu. Naopak, eGovernment jeví známky života jak na úrovni strategického řízení, tak i na realizační úrovni. Na jaře 2011 obnovila svoji činnost Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, jako poradní orgán vlády. V ...

více

Názory

03.25.2013

Stanislav Havel

Do konce roku se zúčastním hlavně Vánoc – jinými slovy, v závěru roku je konferencí a seminářů méně, takže místo plánování jednotlivých akcí se spíš pokusím zamyslet nad tím, které konference a další akce mě zajímají v průběhu celého roku a které se snažím navštívit. Z profesního hlediska se snažím si vybírat z těchto okruhů: business, technologie a management. V prvním okruhu mě zajímají především konference, které diskutují či řeší ...

více

Názory

03.25.2013

Martin Malý

Kalendář v INSIDE považuji za velmi užitečný a vyčerpávající přehled akcí, nejen z oboru IT, který lze jinak jen složitě získat. Bohužel ale nemám možnost zúčastnit se ani zdaleka tolika konferencí a ostatních akcí, jak bych rád. Z akcí naplánovaných do začátku letních prázdnin považuji za nejzajímavější, tradičně dobře obsazenou, konferenci Systémová integrace. Hlavním letošním tématem je konkurenceschopnost ČR a služby veřejné správy. Sami se velmi intenzivně věnujeme rozvoji konkurenceschopnosti ...

více

Názory

03.25.2013